Lotnictwo

Produkcja komponentów lotniczych

Wiodący producenci komponentów lotniczych ufa nam, że zachowamy integralność ich projektów i dosłownie uruchomimy swoje projekty zgodnie z harmonogramem, na który mogą liczyć. Rozumiemy, że komponenty, które produkujemy, są na krytycznej ścieżce prototyp ocena i testy przedprodukcyjne dla różnych zastosowań w przemyśle lotniczym, w tym wewnętrznych komponentów samolotów, komponentów dronów, komponentów organizacji okablowania i wielu innych.

W trakcie procesu produkcyjnego komunikujemy się bardzo ściśle z naszymi klientami i ich zespołami zaopatrzeniowymi w celu ich projektowania, angażując wewnętrznego eksperta merytorycznego na każdym etapie, aby wyprodukować komponenty zgodnie z dokładnymi specyfikacjami projektowymi na czas i w budżecie.

Wiodący producenci części lotniczych wierzą, że możemy zachować integralność ich projektów i rozpocząć ich projekty zgodnie z harmonogramem.

Dowiedzieliśmy się, że produkowane przez nas komponenty znajdują się na krytycznej ścieżce do oceny prototypów i testów przedprodukcyjnych do różnych zastosowań w przemyśle lotniczym, w tym do wyposażenia wnętrz samolotów, komponentów UAV, komponentów do organizacji okablowania i wielu innych.

Projektowanie form komponentów lotniczych i pokaz produktów

Rysunki 3D formy

Rysunki form

Rysunki form

Oprzyrządowanie do montażu aero

Oprzyrządowanie do montażu aero

Dopasowanie Aero